Lần đầu tiên cho thương hiệu, Panerai đã hợp tác với Skygolpe, một nghệ sĩ đa ngành người Ý được đánh giá cao và có tầm nhìn sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật số, người sẽ tạo ra các tác phẩm nghệ thuật NFT để giao cho khách hàng như một phần của việc họ mua Phiên bản Trải nghiệm Submersible Navy SEALs. Thông tin mở khóa NFT không chỉ phù hợp với từng chuyến tham quan của khách hàng mà còn mở khóa các lợi ích, chẳng hạn như quyền truy cập ưu tiên vào các sáng kiến, dịch vụ đặc biệt và sự kiện trong tương lai, trên cơ sở luân phiên sau khi trải nghiệm kết thúc.